Mga Karamdaman sa Gaming sa Real World

Hilarie Cash, PhD

Hilarie Cash, PhD, LMHC, CSAT, WSCGC-I

Mga Karamdaman sa Gaming sa Tunay na mundo


Ito ay isang nagtatanghal na video blog sa isang paksang ipinakita sa:

Makisali sa Logo

Pagsasanay sa Mid-Buwan na Pebrero: Mga Pundasyon sa Disorder ng Gaming – Core