Nagsisimula ang Tulong Dito

Maghanap ng isang Certified Gambling Counsellor

Maghanap ng isang Certified Gambling Counsellor na malapit sa iyo

Magagamit ang tulong para sa mga apektado ng Pagsusugal sa Suliranin. Humanap ng isang Certified Gambling Counsellor ngayon.

Matuto nang higit pa tungkol sa pagiging isang Certified Gambling Counsellor

Mayroong higit sa 20,000 mga may lisensyang propesyonal na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapayo sa Washington, higit sa 4,000 na lisensyadong Mga Substance Use Disorder Professionals, at mga 35-40 Certified Gambling Counsellor lamang. Kailangan namin ng mas dalubhasang mga propesyonal na ginagawa ang gawaing ito. Sa maraming mga indibidwal at pamilya na nakikipaglaban sa mga problema mula sa pagsusugal, at magagamit na pondo upang masakop ang mga serbisyo sa paggamot sa pagsusugal mula sa pribadong seguro, pagpopondo ng estado, at ECPG, walang dahilan upang hindi humingi ng Sertipikasyon.