Alamin ang Mga Palatandaan

Alamin Kung Kailan Kumuha ng Tulong

Maaari itong maging madaling pagkakamali ng Pagsusugal sa Suliranin para sa iba pang mga isyu. Ang isang kakilala mo ba ay nakikipagpunyagi sa pagkalumbay at madalas na pinag-uusapan ang tungkol sa pagsusugal? May kilala ka ba na may trabaho ngunit laging kulang sa pera at desperadong manghiram ng pera? Maraming palatandaan at sintomas ng mga problema sa pagsusugal. Ang pag-alam kung ano ang mga ito ay maaaring makatulong sa iyo na magtanong ng mga tamang katanungan at hikayatin ang isang mahal sa buhay o kaibigan na humingi ng tulong.

Narito ang ilang mga karaniwang

mga palatandaan ng isang problema sa pagsusugal:

  • Paggamit ng mga credit card upang makakuha ng mga pondo upang sumugal
  • Pagyayabang tungkol sa o pagtatago ng aktibidad sa pagsusugal
  • Pagsisinungaling tungkol sa mga panalo o pagkatalo
  • Ang lumalaking abala sa pagsusugal, kung saan makakakuha ng pera upang maisugal, o kung ano ang sasabihin upang ipaliwanag ang pagkawala ng pera o oras sa pagsusugal
  • Isang pangangailangan na tumaya ng mas maraming pera, mas madalas
  • Pagkabalisa o pagkamayamutin kapag sinusubukang ihinto
  • Ang “paghabol” pagkatapos ng panalo, na nagreresulta sa higit na pagkalugi
  • Nawawalan ng oras ng oras habang nagsusugal
  • Pagpabaya sa mga miyembro ng pamilya upang makapagsugal
  • Pagkawala ng kontrol sa kabila ng pagtaas ng mga negatibong kahihinatnan

Mga mapagkukunan para sa mga nag-aalala na mahal sa buhay:


TUMAWAG. TEXT. CHAT

24/7 Tulong, impormasyon, at kumpidensyal na mga referral sa libre o mababang gastos na paggamot sa estado ng Washington ay magagamit:

tawag o text 1-800-547-6133 , o makipag-chat sa isang dalubhasa sa Washington Helpline dito .