TUMAWAG. TEXT. CHAT

24/7 Tulong, impormasyon, at kumpidensyal na mga referral sa libre o mababang gastos na paggamot sa estado ng Washington ay magagamit:

tumawag o mag-text sa 1-800-547-6133, o makipag-chat sa isang dalubhasa sa Washington Helpline dito .

Kumpidensyal na mga referral sa libre o mababang gastos na paggamot sa Washington

Magagamit ang tulong at impormasyon sa aming 24-oras, walang bayad na Washington Helpline o makipag-chat sa isang dalubhasa sa Helpline dito .

Ang aming pangako

Ang Website ng ECPG ay idinisenyo upang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga programa sa edukasyon at paggamot at mga serbisyong nilikha at / o pinangasiwaan ng Evergreen Council tungkol sa Problema sa Pagsusugal. Ang ECPG ay isang pribado, hindi pangkalakal samahan na nag-aalok ng mga programa at serbisyo para sa problema sa pagsusugal at Disorder sa Pagsusugal sa Washington at sa buong Pacific Northwest.

Naging boluntaryo

Mahalaga ang suporta sa pamayanan. Tulungan kaming makatulong sa iba.

Mag-donate sa ECPG

Tulungan suportahan ang aming misyon ng pagtaas ng kamalayan ng publiko sa pagsusugal ng problema, pagpapalawak ng pagkakaroon ng mga serbisyo para sa mga sugarol ng problema at kanilang mga pamilya, at hikayatin ang pagsasaliksik at mga programa para sa pag-iwas at edukasyon.