Kamalayan sa Pagkilos

Ang Kamalayan sa Pagkilos ”ay nangangahulugang pagkuha ng impormasyon tungkol sa tulong sa mapagkukunan ng problema at mga mapagkukunan at pagbabahagi nito sa maraming tao hangga’t maaari, upang ang mga nangangailangan ng tulong, ay mas madali itong matagpuan.

Alamin ang higit pa tungkol sa kung paano isinusulong ng ECPG ang kamalayan sa pagsusugal ng problema sa pamamagitan ng pag-click dito .

Ang Marso ay Buwan ng Awtomatikong Pagsusugal sa Suliranin (PGAM), at isang mahusay na pagkakataon na makisali sa iyong mga komunidad sa mga pag-uusap at mapagkukunan para sa problemang pagsusugal.

Kahilingan para sa Pagtatanghal

Makipag-ugnay sa amin upang humiling ng isang pagtatanghal ng pagsasanay o kamalayan para sa iyong tanggapan, silid aralan, o kaganapan sa pamayanan.