Panatilihin itong masaya! Washington

Maglaro nang may pananagutan!

Alamin ang Iyong Limitasyon at Manatili Dito.

Panatilihin muna ang mga kaibigan at pamilya!

Huwag Mawalan ng mga Minamahal Dahil sa Pagsusugal.

Kung Ang Pagsusugal Ay Naging at Suliranin, May Pag-asa.