Sumama sa usapan!

Tulungan kumalat ang mensahe ng Kamalayan + Pagkilos at magdala ng tulong at pag-asa sa mga indibidwal, pamilya, at pamayanan na apektado ng pagsusugal sa problema.

Bawat taon sa Marso, ang Evergreen Council tungkol sa Pagsusugal sa Suliranin, Pambansang Konseho sa Pagsusugal sa Suliranin, iba pang mga kaakibat ng NCPG, at aming mga kasosyo sa komunidad ay nagha-highlight ng mga programa at serbisyong tandaan sa Problema sa Pagsusugal sa Buwan (#PGAM).

Problema sa Pagsusugal sa Pagsusugal Buwan 2021

Alamin kung ano ang nangyayari para sa PGAM 2021 at ang aming Kampanya sa Awtomatikong Pagsusugal sa Suliranin sa Kabataan!