Ibigay kay ECPG

Kapag nagbigay ka ng isang kontribusyon upang suportahan ang Evergreen Council tungkol sa Problema sa Pagsusugal, tumutulong ka na suportahan ang aming misyon na dagdagan ang kamalayan ng publiko sa pagsusugal ng problema, palawakin ang pagkakaroon ng mga serbisyo para sa mga negatibong naapektuhan ng mga problema sa pagsusugal at may kaugnayan sa pagsusugal, at hinihikayat ang pagsasaliksik at mga programa para sa pag-iwas at edukasyon.

Pindutin dito upang magbigay ng isang donasyon sa online.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbibigay ng mga pagkakataon, mangyaring makipag-ugnay sa aming Executive Director sa 360-352-6133 .

Ang iyong pagkamapagbigay
tumutulong sa suporta:

24 na oras na Walang tulong sa Pagsusugal sa Problema sa Pagsusugal

Mga Programa ng Awtomatikong Edukasyon sa Publiko

Propesyonal na Pagsasanay

Adbokasiya

Mga Serbisyo sa Paggamot at Referral

Naghahanap ng Impormasyon sa Pag-sponsor?

Magagamit ang mga oportunidad sa pag-sponsor para sa lahat ng mga pagsasanay at kumperensya na na-sponsor ng ECPG. Pumili mula sa limang antas ng pag-sponsor, pati na rin ang mga espesyal na pagkakataon sa pag-sponsor ng Breakout at Aktibidad.