RG STAR Frontline na empleyado ng Pagsasanay at Superbisor / Tagapamahala

Isang mabilis at madaling paraan upang maisama ang responsableng paglalaro sa iyong kurikulum sa pagsasanay.

Kumuha ng STARted sa Responsible Gaming

Ang RG STAR frontline empleyado at supervisor / manager na pagsasanay ay isang mabilis at madaling paraan upang makapagsimula sa responsableng paglalaro. Ang Evergreen Council on Problem Gambling ay nagbibigay ng mga karagdagang serbisyo upang matulungan ang iyong samahan sa paglikha ng isang komprehensibong programa na tumutugon sa Pagsasanay, Kamalayan, at Edukasyon.

Ang mga lugar na tinutugunan sa kurso:
  • Ano ang Responsible Gaming?
  • Paano ang Responsable Gaming Magandang Customer Service?
  • Mga Palatandaan at Sintomas ng Pagsusugal sa Suliranin
  • Tungkulin ng empleyado sa Responsable Gaming: Ano ang Magagawa Mo
  • Mga Pananagutan at Pamamaraan sa Gaming
Karagdagang mga serbisyo sa pagsasanay:
  • Harap-harap na Pagsasanay para sa Mga Superbisor / Tagapamahala at Mga empleyado sa Frontline
  • Paglikha ng Customized Responsable Gaming Certification Programs para sa Casinos at Cardroom.

Madaling magsimula.

Makipag-ugnay sa amin upang makapagsimula sa Responsible Gaming Certification.