Sertipikasyon ng Tagapayo sa Pagsusugal ng Estado ng Washington

Bilang isang Washington State Certified Gambling Counsellor, maaari kang:

  • Tratuhin ang mga kliyente na apektado ng mga problemang nauugnay sa pagsusugal.
  • Idagdag sa listahan ng tagapagbigay na ginamit ng Tulong sa Pagsusugal ng Suliranin ng Estado ng Washington para sa mga referral sa paggamot.
  • Makipag-ugnay sa Evergreen Council on Problem Gambling (ECPG) upang magbigay ng walang gastos na paggagamot sa outpatient sa mga residente sa Washington na hindi kayang bayaran ito.
  • Kontrata sa Programa sa Pagsusugal ng Awtoridad ng Pangangalaga sa Kalusugan upang magbigay ng walang gastos na paggamot sa labas ng pasyente sa mga residente sa Washington na hindi kayang bayaran ito.
  • Sumangguni sa mga kliyente ng Washington na nangangailangan ng paggamot sa inpatient sa mga programang paninirahan na binayaran ng ECPG.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa Komite sa Sertipikasyon ng Tagapayo ng Pagsusugal ng Estado ng Washington o makipag-usap sa isang tao tungkol sa pagiging isang Washington State Certified Gambling Counsellor (WSCGC-I / II) o Supervisor, email trussell@evergreencpg.org .