Mga Serbisyo sa Pagsuporta sa Pagbawi

Mga Serbisyo sa Pagsuporta sa Pagsagip sa Pagsusugal

Ang mga serbisyo sa Suporta sa Pagbawi ng Pagsusugal ay may iba’t ibang anyo, tulad ng 12-hakbang at iba pang mga pangkat ng suporta at mga koalisyon sa pagbawi, mga sentro ng pagbawi, mga tagabawi at peer coach, website, app, at marami pa. Mayroong mga serbisyo sa suporta sa pagbawi na magagamit pareho para sa mga nasa paggaling mula sa pagsusugal, at kanilang mga mahal sa buhay. Marami sa mga serbisyong ito ay libre sa sinumang humihingi ng tulong at suporta para sa mga problemang nauugnay sa pagsusugal.

Dahil sa mga epekto ng COVID-19, ang ilang mga pangkat ay nagsimulang mag-alok ng mga serbisyo sa suporta sa online at telepono sa araw-araw.

Tulad ng ginagawa namin? Nais mong makisali?

Kung nais mong magbigay ng isang donasyon, sponsor ng isang tao upang makakuha ng pagsasanay, magboluntaryo, o makahanap ng isang paraan upang magbigay ng kontribusyon sa pagtataguyod ng kamalayan at pagtulong sa mga naapektuhan ng problemang pagsusugal, mangyaring Makipag-ugnayan sa amin .