Snippet Month ng Awtomatikong Pagsusugal sa Suliranin

Episode ng Bonus

Ang Marso ay Buwan ng Awtomatikong Pagsusugal sa Problema (#PGAM)

Ang Problema sa Awtomatikong Pagsusugal sa Buwan (PGAM) ay isang oras upang madagdagan ang kamalayan ng publiko sa pagsusugal ng problema at ang pagkakaroon ng mga pag-iwas, paggamot, at mga serbisyo sa pagbawi, pati na rin hikayatin ang mga tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan na i-screen ang kanilang mga kliyente para sa problemang pagsusugal at gumawa ng mga referral para sa mga serbisyong tulong .

Matuto nang higit pa tungkol sa PGAM at kung ano ang nangyayari sa Oregon, Washington, at sa paligid ng US.

Abangan ang susunod na paglulunsad ng episode sa Marso 25, 2021! Mag-subscribe at sundin ngayon upang hindi ka makaligtaan ang isang episode.