Pagsusuring Diversion Court ng Pagsusugal

Hukom Cheryl Moss (Ret.)

Hukom Cheryl Moss (Retirado)

Paggamot sa pagsusugal Diversion Court


Ito ay isang nagtatanghal na video blog para sa:

Makisali sa Logo

Pagsasanay sa Core na Tagapayo ng Pagsusugal

TANDAAN: Kasama sa pagpaparehistro ang gastos ng parehong Bahagi 1, ang 10-oras na nilalaman na nakadirekta sa sarili, na magagamit noong Pebrero 1-Marso 15, at Bahagi 2, ang 20-oras na nilalamang webinar ng pag-aaral na inaalok sa panahon ng Pagsasanay sa Mid-Buwan na Marso , Marso 15-18. Ang pagkumpleto ng nilalaman ng Bahagi 1 ay isang paunang kinakailangan sa Bahagi 2 na inaalok sa panahon ng Pagsasanay sa Mid-Buwan na Marso petsa.