Pagbawi ng Pagsusugal Coast-to-Coast (Bahagi 2)

Season 1 | EPISODE 3

Naabutan namin ang Brain Hatch at Jeff Wasserman mula sa All In: Podcast ng The Addict Gambler na nagbibigay ng pananaw sa kanilang natutunan sa maraming taon ng pakikipanayam sa mga panauhin mula sa buong bansa at higit pa. Kasama ang host na si Tana Russell at Julie Hynes ay tinatalakay nila ang mga hilig, podcast at aral na natutunan mula sa mundo ng paggaling sa pagsusugal. Upang matiyak na mapapanatili naming madaling matunaw ang aming mga podcast, at tiyaking hindi mo makaligtaan ang anuman sa mahusay na pag-uusap na ito, pinaghiwalay namin ang episode na ito sa dalawang bahagi upang madali kang makinig sa iyong paglilibang.

Hanapin All In: Podcast ng The Addict Gambler sa Spotify at iba pang mga tanyag na platform:

Abutin sina Brian at Jeff sa:

leestreetpod@gmail.com