• Uncategorized @km
  • //
  • ការព្យាបាលនិងការស្តារគ្រួសារ

ការព្យាបាលនិងការស្តារគ្រួសារ

Renée Siegel និង Judith Sugg

រ៉េនស៊ីហ្គេល, ប៊ីអេស៊ីស៊ី, អាយជីជី -២
Judith Sugg, បណ្ឌិត

ការព្យាបាលនិងការស្តារគ្រួសារ


នេះគឺជាប្លុកវីដេអូអ្នកធ្វើបទបង្ហាញលើប្រធានបទដែលបង្ហាញនៅ៖

ភ្ជាប់និមិត្តសញ្ញា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពាក់កណ្តាលខែធ្នូ