រក្សាវាសប្បាយ! វ៉ាស៊ីនតោន

លេងដោយការទទួលខុសត្រូវ!

ដឹងពីលីមីតរបស់អ្នកហើយប្រកាន់ខ្ជាប់វា។

រក្សាមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារជាមុនសិន!

កុំបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រលាញ់ដោយសារតែការលេងល្បែងស៊ីសង។

បើល្បែងស៊ីសងក្លាយជាបញ្ហាហើយមានសង្ឃឹម។