• ព័ត៌មាន
  • //
  • ហាងឆេងហ្គេម Super Bowl និងតម្លៃមនុស្សរបស់ល្បែង

ហាងឆេងហ្គេម Super Bowl និងតម្លៃមនុស្សរបស់ល្បែង

នៅឯពិធីជប់លៀង Super Bowl ដែលនៅជិតអ្នកអ្នកគាំទ្រភាគច្រើននឹងមិនគិតពីការដកប្រាក់មួយដុល្លារដោយសរសេរឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅលើក្រឡាចត្រង្គដែលមានលេខហើយសង្ឃឹមថាល្អបំផុត។ អានរឿងពេញ។