• ព័ត៌មាន
  • //
  • ការជជែកតាម Twitter នាពេលខាងមុខជាមួយ GoodTherapy!

ការជជែកតាម Twitter នាពេលខាងមុខជាមួយ GoodTherapy!

ក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយ GoodTherapy.org ក្រុមប្រឹក្សា Evergreen ស្តីពីបញ្ហាល្បែងនឹងចូលរួមក្នុងការជជែកតាម Twitter ផ្ទាល់នៅថ្ងៃទី ៤ ខែមីនាឆ្នាំ ២០១៥ វេលាម៉ោង ១១ ព្រឹក PST ។ ខែមីនាគឺជាខែយល់ដឹងអំពីល្បែងស៊ីសងបញ្ហាជាតិហើយនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អដើម្បីចាប់ផ្តើមការសន្ទនាអំពីបញ្ហាល្បែងស៊ីសងជាមួយអ្នកជំនាញសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសាធារណជនទូទៅ។ ប្រើ #ProblemGambling ដើម្បីចូលរួម! ទស្សនា GoodTherapy.org សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់។